Predikanten

Predikanten Wijkgemeente Trinitas:

Ds. P.J. de Buck
Tel. 06 30382415
 
Sinds september 2016 ben ik, Pieterjan de Buck (1963), verbonden aan wijkgemeente Heerenveen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.
Ik ben er erg gelukkig mee dat ik ben vrijgesteld om mijn tijd en energie ten dienste te stellen van de gemeente en van wie ik op mij pad vind. 
In de gemeente vieren we het vertrouwen dat God in ons heeft, leven we met de liefde en barmhartigheid die Jezus ons toont, en inspireert de Geest ons om te onder­schei­den waar het op aan komt.
Graag nodig ik jou en u uit om in geloof, hoop en liefde het rijk-gekleurde leven met elkaar te delen.
Met hartelijke groet, 
Pieterjan de Buck
 

Ds. A. M. Kobes-Gerritsen    
tel: 
0513-785616
e-mail:
 amkobes@gmail.com

Ds. A.M. Kobes-Gerritsen

Sinds februari 2014 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen.
Mijn studie theologie deed ik aan de VU in Amsterdam, daarna volgde ik de predikantsopleiding in Kampen. 
Ondertussen leerde ik een hoop over leven en geloven tijdens mijn werk als jongeren- en tienerwerker.

Samen gaan we door het leven -
door lichtdoor schemer
steeds gedragen door die Ene die ons levensmoed geeft

Ik wandel graag een stukje met u en jou mee.
Om het leven te vieren, te gedenken, te overdenken.

Tot ziens!
Anne-Meta Kobes

In Wijk Oost is ook werkzaam: mw. Pytsje Boonstra, Renbaan 1 te Bergum. Haar telefoonnummers zijn: 0511-462900/0681681995. Haar e-mailadres is pytsjeboonstra@hotmail.com.

 


Ds. J. van der Veen                                     
tel: 0513-620145       
Ds. J. van der Veenemail: 
jvdveenhveen@gmail.com

Ik ben geboren en getogen in Sneek. Mijn theologische opleiding heb ik gevolgd in Kampen, waar ik ook ben afgestudeerd.
Heerenveen is mijn 4e gemeente. Daarvoor was ik predikant in Heeg, Leeuwarden-Huizum en Surhuisterveen.
Ik ben getrouwd met Harmke, en we hebben een zoon en een dochter, een schoonzoon en twee kleinkinderen.
Ik vind het belangrijk, wanneer mensen in en vanuit de kerk een stukje warmte en betrokkenheid voelen. 

Samen daaraan werken is mijn grote uitdaging. 

 


Ds. W. Bloemendaal                                            
tel. 0513-682727        
email: 
wblddlbw@gmail.comDs. W. Bloemendaal

Beste bezoeker, 

 

Van harte welkom op deze pagina.  Sinds september 2000 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen-Zuid, waar ik met veel voldoening werk, samen met collega B. van Brug en een team van vrijwilligers.
We hebben ons voorgenomen om zo goed mogelijk elkaars gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van onze gemeente, zowel naar binnen als naar buiten.

Sinds september 2013 ben ik voor een halve weektaak verbonden aan de Wijkgemeente Heerenveen, en dus ook voor een halve weektaak aan de wijkgemeente Heerenveen Zuid.

Ik hoop dat wij als voorgangers en als gemeente mogen bijdragen aan de ontdekking binnen en buiten de kerk, dat Gods Woord de weg wijst naar een leven dat niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen.

Met hartelijke groet,

ds.Wim Bloemendaal

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved