Geboorte

Hulp bij geboortegeboren
Als u een kind krijgt delen wij graag in uw vreugde en zorgen. Laat het ons daarom weten als u een kind krijgt. Op deze manier kunt u uw kind ook laten inschrijven in de 
ledenadministratie van onze kerk. Ook als u uw kind niet laat dopen, kan uw kind ingeschreven worden bij de kerk.

Uw kind kan gedoopt worden in onze gemeente. U kunt daarover contact opnemen met de wijkpredikant. Het dopen gebeurt in een dienst op zondagochtend. In de weken voor deze dienst vinden er één of twee gesprekken plaats tussen de predikant en alle ouders die een kind laten dopen. In zo’n gesprek wordt gesproken over de betekenis van de doop, over het opvoeden van kinderen en over je (on)geloof. U kunt daar uw suggesties voor de doopdienst (liederen, gedicht etc.) naar voren brengen.

Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

Sommige ouders willen hun kind liever niet laten dopen. Het is dan mogelijk dat het kind gezegend wordt in een dienst op zondagochtend.

Copyright © 2014 All Rights Reserved