Wijkgemeente Trinitas

Mission statement Trinitas 2017

Mission statement

Wijkgemeente Trinitas is een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hier kunnen mensen het goede nieuws van God horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Met onderstaande sleutelwoorden wordt hier invulling aan gegeven

  1. Uitnodigend en laagdrempelig

Uitgangspunt: We willen een uitnodigende en laagdrempelige gemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom voelt.

  1. Bewogenheid

Uitgangspunt: Vanuit het evangelie willen wij betrokken zijn bij mensen en bij de aarde, die ons is toevertrouwd.

  1. Geloof

Uitgangspunt: We willen groeien in geloof en dit zichtbaar maken in ons dagelijks leven. We willen daarbij ruimte geven aan diversiteit in geloofsbeleving.

  1. Gemeenschapszin

Uitgangspunt: Elk gemeentelid doet er toe en wil naar vermogen actief bijdragen aan de onderlinge gemeenschap.

  1. Ontmoeting en samenwerking

Uitgangspunt: We willen het contact zoeken met andere, christelijke geloofsgemeenschappen en met organisaties in de samenleving.

Op grond hiervan wordt het beleidsplan verder ontwikkeld.

We hopen het begin januari 2018 te kunnen presenteren.

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved