Predikant Wijkgemeente Heerenveen-Zuid en Wijkgemeente Trinitas
 
Ds. W. Bloemendaal                                   
tel. 0513-682727        
 
 
Sinds september 2000 ben ik verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Heerenveen-Zuid, waar ik met veel voldoening werk met collega B. van Brug en een team van vrijwilligers.
 
We hebben ons voorgenomen om zo goed mogelijk elkaars gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van onze gemeente, zowel naar binnen als naar buiten.
Sinds september 2013 ben ik tevens verbonden aan wijk Midden van Wijkgemeente Heerenveen.
 
Ik hoop dat wij als voorgangers en als gemeente mogen bijdragen aan de ontdekking binnen en buiten de kerk, dat Gods Woord de weg wijst naar een leven dat niet alleen goed is voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen.
 
Met hartelijke groet,
ds.Wim Bloemendaal
 
  
 

  
 
Pastor Wijkgemeente Heerenveen-Zuid
 
Pastor B. van Brug
tel. 0513-636415  
 
 
Geboren te Wons, een klein dorp in Friesland, vlakbij de afsluitdijk.Getrouwd met Marianne.
Samen hebben we vier kinderen en vier kleinkinderen. 
 
In de zomer van 2006 beroepen als pastor in de Protestantse wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Daarvoor zestien jaar gewerkt als voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal en dáárvoor zes jaar als stafmedewerker in dienst geweest van Youth for Christ Nederland.
 
Ik probeer te werken vanuit een positief Godsbeeld, een God die ik in Christus heb ontmoet. Maar wel met pijn in mijn hart vanwege de waanzinnige, ten hemelschreiende ellende in deze wereld.
Verder maak ik me zorgen om de afnemende betrokkenheid bij de gemeenschap rondom Jezus en ervaar tegelijk dat er enorme missionaire kansen zijn voor de huidige kerk. 
 
Daar zet ik mij graag voor in.
 
Bouke van Brug
Je kunt me ook volgen via mijn BLOG

Copyright © 2014 All Rights Reserved