Geloven 

Geloven is een steun voor je en kan een verrijking zijn van je leven. Maar geloven gaat niet vanzelf.

Soms zit je met vragen, soms wil je er met anderen over spreken en soms wil je er veel meer van weten. 

Onze gemeente organiseert een heel aantal bijeenkomsten en cursussen die je daarbij kunnen helpen.

Een overzicht daarvan verschijnt elk jaar in september.

U kunt dit overzicht vinden onder bouwstenen. Vrijwel alle bijeenkomsten en cursussen zijn gratis.

Ook kunt u met één van de wijkpredikanten een afspraak maken om over uw (on)geloof en over uw leven te spreken.

 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved