Afscheid

Ook wanneer een dierbare van u zich moet moet voorbereiden op zijn of haar levenseinde of wanneer deze komt te overlijden dan kunt u een beroep doen op onze gemeente. Wij proberen dan steun en troost te bieden, zowel aan de stervende als aan zijn of haar omgeving.

Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist dan haar waarde bewijzen. Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart. De dienst kan gehouden worden in één van de kerken van onze gemeente of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van het crematorium.

Neem daarvoor contact op met één van onze wijkpredikanten.

Hij of zij heeft dan een gesprek met u over het leven van de overledene en bereidt samen met u de rouwdienst voor. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten.

Ook voor de nazorg en voor de noodzakelijke hulp bij het verliesverwerken mag u rekenen op de kerk.

Eind november worden in een bijzondere dienst in onze kerk nog eenmaal de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. U ontvangt hiervoor begin november een uitnodiging. Er worden in deze dienst, die in het teken van de voleinding staat, o.a. kaarsen aangestoken.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan een rouwdienst in de kerk.

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved