Skip to content

Wie hoort erbij

Even lijkt het erop dat in de evangelielezing van komende zondag (Marcus 9 vanaf :38) Johannes wil opkomen voor het exclusieve recht van de kerk. “Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten”.
Wanneer iemand ‘van buiten’ wel voor elkaar kan krijgen wat de kerk niet lukt, dan roept dat blijkbaar de nodige vragen op. Maar blijkbaar heeft de kerk niet het monopolie op het doen van goede werken. Terwijl ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat sommigen die pretentie nog steeds wel hebben, met Johannes voorop dus.

Ik hoop van harte dat wij opnieuw onder de indruk zullen komen zondagmorgen 30 september in de Sionskerk.
Kijk hier alvast voor een inkijkje in de liturgie.

Alles is mogelijk

‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’, zegt Jezus in de 2e lezing van vandaag.
Hoe komt het toch dat de ene mens daar van harte ‘amen’ op zegt. Terwijl het voor ander een reden is om af te haken?

Het sleutelwoord in dit verhaal is inderdaad ‘geloof’.
De wanhopige vader vormt a.h.w. de schakel voor een goed verstaan van het verhaal.
‘Alles is mogelijk’, zegt Jezus, ‘als jij er zelf maar in gelooft’.
‘Ja Heer, als U het zegt’, antwoordt hij dan, ‘maar kom mijn ongeloof te hulp’.
Woorden, die door de eeuwen heen, van onschatbare waarde zijn gebleken en een enorme troost voor ontelbaren. Niet wij, met ons eigen vermeende geloof, maar degene, bij wie echt alles mogelijk is, is God! Jezus is daar een sprekend voorbeeld van. Het is uiteindelijk dan ook Zijn geloof dat de zieke jongen, dat ons weer beter maakt.

Welkom, zondagmorgen in de Sionskerk, wanneer het daarover gaat.
Kijk hier voor alvast een inkijkje in de liturgie.

Zien of inzien

‘Hoe kan iemand een wijs mens worden?’ vroeg eens een leerling aan zijn Joodse leermeester. Waarop deze antwoordde: ‘Wijsheid is slechts het vermogen om te herkénnen, om het ónzichtbare te kunnen zien’.
‘Maar wat moet ik dan herkennen’ vroeg de leerling weer. Waarop de rabbi zei:
‘Wijsheid is het vermogen om de vlinder in de rups te zien, de vogel in het ei en om de heilige in de zondaar te ontdekken’.

Over zien en inzien, daarover gaat het zondagmorgen 2 september in de Sionskerk.
Voor alvast een inkijkje in deze dienst, kijk onder kerkdiensten voor de liturgie.

Begrijpen jullie het dan nog niet? (Marcus 8, 17)

Opmerkelijk misschien dat Jezus’ leerlingen Hem blijkbaar nog steeds niet goed begrepen. Maar zeg eens eerlijk, begrijpen wij Hem wel?
Wij doen a.s. zondag opnieuw een poging, zoals wij dat gewend zijn in de kerk.
Wij proberen ons te herkennen in de grote mensenmassa, de 1000en die op Jezus afkwamen, met al hun vragen en met al hun twijfels. Misschien zaten daar ook wel meelopers bij, avonturiers, sensatiezoekers, die een dagje Jezus wilden doen. Mensen die Hem wel eens een kunstje wilden zien doen, de zg. relishoppers, wij kennen ze wel. Constant op zoek naar een kerk, een gemeente die voor de meeste opwinding zorgt, gelovigen die uit zijn op de kick van het moment. Hoe dan ook, ze kunnen er kennelijk niet los van komen.
Nee, ze konden er niet los van komen, van het gevoel dat Jezus hen wat te bieden had, die mensenmassa in Marcus 8, maar wat?

Voor wie alvast een inkijkje wil in deze dienst, zondagmorgen 26 augustus a.s. om 9.30 uur in de Sionskerk, kijk dan hier.
En wie de dienst online wil volgen op zijn laptop of PC, klik dan op deze link

Het onmogelijke voor mogelijk houden

U kent misschien die aardige anekdote wel over die Deense filosoof, die naar het spel van een 5 jarig jongetje zat te kijken. Die was bezig platte steentjes over het wateroppervlak te laten scheren. U hebt dat zelf misschien ook wel gedaan of misschien doe je het nog wel met je kinderen of met je kleinkinderen. Het gaat er daarbij om om zoveel mogelijk kringen op het water te maken.
Hij vroeg het jongetje of hij het ook eens mocht proberen.
En, inderdaad… hij kon het natuurlijk veel beter. Maar in plaats van hem daarvoor te prijzen antwoordde het jongetje: ‘Ja, dat kan ik ook: ronde kringetjes maken. Maar ík probeer of ik ook vierkante maken kan’.
Toen de man dit voorval later vertelde aan zijn vriend, de beroemde natuurkundige Albert Einstein, moest die er hartelijk om lachen en zei: ‘Het belangrijkse is niet dat het niet lukte wat hij eindeloos probeerde, maar dat hij op het idee gekomen was dat het kon.’

Het schijnbaar onmogelijke voor mogelijk houden.
Misschien is dát het wel wat wij iedere keer weer moeten leren ván de kinderen.

Daar gaat het over zondagmorgen 29 juli in de Sionskerk.
Let op, in verband met de verbouwing is de ingang tijdelijk aan de zijkant van de kerk.

Op onderstaande link krijg je alvast een inkijkje in deze dienst.
Sionskerk 29 juli


Een gemiste kans

Er was eens een prins, die door een boze fee in een vieze, stinkende,
sterk verwaarloosde straathond veranderd was. Afschuwelijk natuurlijk!
Zeker voor een prins, om van de ene op de andere dag slenterend door de straten, stelend aan de kost moest zien te komen. Met recht een hondenleven!
Maar, God zij dank, iedere vrijdagavond, wanneer de Sjabbath begon – de wekelijkse rustdag van de Joden, dan verdween de toverkracht en was hij voor één dag weer een prins. Hij keek daar de hele week naar uit, kun je begrijpen. Zonder die ene dag had hij het hondenbestaan nooit aangekund.


Met dit veelzeggende sprookje proberen Joodse leermeesters hun leerlingen het belang van de wekelijkse Sjabbath in te prenten. Eén dag in de week tijd voor jezelf, voor elkaar en vooral voor God. Een dag dus om de hele week verwachtingsvol naar uit te kijken.
Zo begin ik de preek (de wekelijkse uitleg bij het verhaal uit de Bijbel) van a.s. zondag in de Sionskerk.

Echt genieten is een gave, jawel. Het is niets moeten en vooral veel mogen. De wekelijkse rustdag is, als het goed is, een afspiegeling daarvan.
Een dag waarop het volk zijn bevrijding vierde, vrij van de slavernij.
En een dag waarop de 1e christenen, in navolging van hen, hun bevrijding vierden.

Wanneer wij onszelf en elkaar dat niet meer gunnen, één dag in de week, echt loskomen van wat ons door de week zoals bezighoudt, dan is dat een gemiste kans, de kans van je leven wellicht. God verhoede het!

In verband met de verbouwing (volg deze link voor meer informatie) gaan we via een alternatieve route naar binnen zondag. Welkom!

Kijk onder kerkdiensten voor de liturgie.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God’, zegt Jezus in Johannes 17.
Waardoor al het andere heel wat betrekkelijker wordt.
We hebben het er over, zondagmorgen 13 mei in de Sionskerk. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, die in de traditie van de kerk ook wel wezenzondag wordt genoemd. Naar aanleiding van Jezus’ belofte aan zijn leerlingen, dat Hij hen niet verweesd zal achterlaten.
Misschien dat wij ons wat drukker zouden moeten maken om dat wat eeuwigheidswaarde heeft en wat minder om wat tijdelijk zijn. Misschien dat een deel van onze zorgen en beslommeringen dan ook wat minder zouden worden.
De samenzang wordt deze morgen begeleid door het koraalorkest Hymne uit Sneek. Voor alvast een inkijkje in deze dienst volg deze link.

Krimp zonder kramp

Of het nou gaat om kranten en tijdschriften of om de kerk, beide hebben met teruglopende ledenaantallen te maken. Wat zij in zo’n geval dan vooral niet moeten doen, aldus marketingdeskundigen, is in een kramp schieten. Of om te gaan twijfelen aan zichzelf, want dan gaat de krimp nog sneller.

De wervingskracht van een aan zichzelf twijfelend, onzeker persoon of instituut wordt immers nog kleiner en leidt nog verder af van wat je de core business, de oorspronkelijke opdracht, de belangrijkste roeping van bijvoorbeeld de kerk zou kunnen noemen, namelijk: de verkondiging van het koninkrijk van God. En dat is op zich al lastig genoeg.

Een positievere reactie op de krimpende kerk is dan ook, het teruggaan naar de kern.
Back to the Basics, aldus het laatste synoderapport van onze eigen Protestantse Kerk. Teruggaan naar de bron, terug naar waar het in de kerk vooral om moet gaan, het Rijk Gods. Dat is dé uitdaging voor een krimpende kerk. Anders gezegd: voor een kleiner wordende kerk wordt het speelveld alleen maar groter!

Nieuwsgierig geworden misschien? Welkom, zondagmorgen 22 april a.s. in de Sionskerk.
Kijk hier voor de orde van dienst

Palmpasen

Wie de godsdienst alleen maar gebruikt (of misbruikt) om het eigen gelijk, het eigen belang veilig te stellen, die loopt het gevaar daarmee het belang van God over het hoofd te zien. Anders gezegd: er kan geen sprake zijn van echte vreugde zolang wij geen oog hebben voor het verdriet van anderen.
Er is geen blijdschap zonder lijden, geen vrede zonder pijn, geen vrijheid zonder strijd.
Zoals er uiteindelijk ook geen leven zonder dood zal zijn. En daarom ook geen Pasen zonder kruis.
Wie onverschillig en net iets te gemakkelijk voorbijgaat aan het één, zal op den duur ook steeds minder vreugde beleven aan het ander!

Wij vieren zondagmorgen Palmpasen in de Sionskerk. Een dag met twee gezichten. De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vormt tegelijkertijd de opmaat voor de zogenaamde Stille Week.
Vandaag roepen de mensen nog ‘Hosanna’ en morgen ‘Kruisigt Hem!’

Tijdens de dienst vertrekken de kinderen van de kindernevendienst per huifkar naar het Gemeenteplein, in het centrum van Heerenveen. Waar ze samen met andere kinderen Palmpasen vieren.

Wie alvast een inkijkje wil hebben in de dienst, hier vind je de liturgie.

Het verhaal van de graankorrel

Nadat twee jonge vrienden, het Bijbelverhaal over de graankorrel, op school hadden gehoord - dat deze eerst in de grond gestopt moest worden om later vrucht te kunnen dragen (Johannes 12) - besloten ze meteen na schooltijd om een euromunt in de tuin te begraven.
Je weet immers maar nooit, wie weet zou ook dát snel meer worden. Jammer.
Jammer om te zien hoe snel jonge kinderen leren van grote mensen, wat dat betreft. Want wie snel en eenvoudig rijk wil worden, die heeft niet veel aan het geloof in God.
In de Bijbel betekent vruchtdragen immers niet dat je daar zélf meteen béter van wordt, maar dat je de groei van het Gods rijk helpt te bevorderen.

Meer daarover zondagmorgen 18 maart a.s. in de Sionskerk. De 5e zondag van de 40 dagen, de voorbereidingstijd voor Pasen. Welkom!
Voor de liturgie, volg deze link.

Wie de regenboog wil zien, die moet de regen erbij nemen

Deze uitspraak staat bij ons thuis op een tegeltje dat ik onlangs heb opgehangen. Dat is mooi gezegd en heel herkenbaar.
Dat is de taal van Gods belofte.
Symbooltaal van de bovenste plank, waar de Bijbel vol mee staat.
Dat is ook precies wat het verbond van God met mensen inhoudt.
Hij kán of wíl, dat laat ik nu maar even in het midden, Hij kán de dreiging die uitgaat van het water niet op voorhand wegnemen. Maar doordat Hij met Zijn licht, met Zijn betrokkenheid en trouw erop blijft schijnen, krijgt het leven wel opnieuw kleur.

Wij lezen zondagmorgen in de Sionskerk, aan het begin van de 40 dagentijd voor Pasen, een gedeelte uit het bekende zondvloed verhaal (Genesis 9, 8-17) naast een aantal regels uit het Marcusevangelie.
Voor wat er verder gebeurt in deze dienst, volg deze link.

Goede woorden doen

Er was eens een Indiaan die zijn kinderen vertelde over de strijd tussen twee wolven: ‘Overal waar je gaat, gaan er steeds twee wolven met jou mee. De ene wolf symboliseert angst, wantrouwen en negatief zijn over jezelf. De ander staat voor de liefde, vertrouwen en een positieve levensinstelling.
Overal waar je bent, zullen ze je proberen af te leiden door het gevecht met elkaar aan te gaan’.
‘Maar welke van de twee zal er dan winnen?’ wilden de kinderen weten.
Dat is de wolf die jij het meeste voedt, antwoordde de Indiaan.
Welke van de twee wolven willen wij dat er gaan winnen?

Wij lezen op zondag 28 januari verder in het Marcus-evangelie.
‘Wat heb jij met óns te maken, Jezus van Nazareth? Ben je soms gekomen om ons te verdelgen?', zo staat er in de vorige vertaling. In de nieuwe Bijbelvertaling staat: 'Wat hebben wij met jóu te maken?'. Het blijkt dus allebei te kunnen.
Hoe de intenties van een bevrijder een bedreiging kunnen vormen voor wie niet bevrijd wil worden.

Volg deze link voor de verdere volgorde in de dienst.

Zondag 21 januari 2018 - vissers van mensen


VOOR DE DIENST

(!) Vooraf aan de dienst – filmpje kerkbalans

Voorzang: Lied 531:1, 2 en 3 (Jezus, die langs het water liep)
Mededelingen van de kerkenraad


VOORBEREIDING

Intochtslied (we gaan hierbij staan): Psalm 66:1 (Breek aarde uit in jubelzangen)

Moment van stilte en inkeer
Bemoediging en groet – drempelgebed
Zingen: Psalm 66:6 (hierna gaan we weer zitten)

Inleidende woorden en zingen: Lied 216:1 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
Kyriëgebed en glorialied: Lied 216:2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gesprekje met de kinderen en zingen: Evang. liedb. 440:1, 2 en 3 (Hoor, de vogels zingen weer)
- waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan -

Gebed om de Geest

1e bijbellezing: 1 Samuël 3:1-10
Zingen: Lied 837:1 en 3 (Iedereen zoekt U, jong of oud)

2e bijbellezing: Marcus 1:14-20
Zingen: Lied 317:1, 2 en 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)

Verkondiging
Orgelspel

Zingen: Lied 840:1, 2 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt kom ik kom)
- onder het naspel komen de kinderen van de nevendienst en de tieners van Join Us terug -

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven voor: diaconie (1), kerk (2) en onderhoud gebouwen (uitgang)

(!) Aan het begin van de collecte nog 1x het filmpje ‘Kerkbalans’
Daarna speelt het orgel

Slotlied: Evang. liedb. 382:1 en 3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

WEGZENDING EN ZEGEN

* Amen, amen, amen


- Na de dienst is er koffiedrinken -

Er valt wat te beleven tussen votum en zegen

Zangdienst zondagavond 21 januari 2018 in Trinitas om 19.00 uur
Thema: Er valt wat te beleven tussen Votum en Zegen
________________________________________________________

- Zingen vanaf om 18.45 uur:

Joh. de Heer Lied 210: 1, 2 en 3
Joh. de Heer Lied 33: 1, 2 en 3

Joh. De Heer Lied 446: 1, 2 en 5
Joh. De Heer Lied 287: 1, 2 en 4

- Orgelspel
- Woorden van welkom
- Votum en groet

- Zingen: LB 280: 1, 3 en 5

- Gebed

- Zingen: LB 162: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (In wisselzang: allen, v, m, v, m, allen)

- 1e Bijbellezing Exodus 34: 4 – 10 – gevolgd door een korte uitleg

- Luisteren ( en zingen): Tien Woorden Rap 10 woorden rap

- 2e Bijbellezing Mattëus 28: 16 – 20 - gevolgd door een korte uitleg

- Zingen: Evang. Liedbundel 382: 1, 2 en 3

- Orgelintermezzo

- Zingen: LB 362: 1 en 2

- Gebed

- Zingen: LB 320: 1, 2, 3, 4 en 5

- Collecte

- Zingen: LB 981: 1, 2, 3,, 4 en 5

- Zegen

(Na de zegen)

Zingen: LB 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)
En daarna Frysk (Mei God syn seine oer jim jaan)