Bouwstenen / Activiteiten 2018-2019

 

Voorwoord
De omslag van het Bouwstenenboekje is dit jaar gesierd met een van
de vele foto’s die Agatha heeft gemaakt van bolders en meerpalen. De
commissie van V&T heeft deze gekozen en de foto toont een kluisgat van
de Batavia. Een kluisgat is een opening in de verschansing of de zijkant van
een boot. De opening die meestal rond of ovaal is, is bedoeld om de kabels
of de touwen waarmee de boot vast ligt, door te halen. Deze zogenaamde
landvasten verbinden de bolders op de boot met die op de kade.
Het idee achter de foto’s van bolders was het begrip ‘houvast’ uit te
beelden. De commissie Vorming en Toerusting wil met de Bouwstenen
bijdragen aan het gevoel houvast te vinden en te ervaren in een wereld die
soms twijfel en verwarring kan brengen.
De foto is benedendeks gemaakt vanuit het V.O.C.-schip. Wie de Batavia
wel eens heeft bezocht weet dat het benedendeks donker en laag, ja
misschien soms wel beangstigend kan zijn. Vanuit deze wereld kijken we
door het kluisgat in het licht. We zien hoe de landvasten, onze lijflijnen
houvast vinden aan de verankerde bolders op de kade.
Ik wil nog opmerken dat de touwen sterk maar ook soepel zijn. In Lelystad
is geen getijde, maar in een haven aan de kust moet een schip ook de
ruimte krijgen om met het getijde mee te bewegen. Mogen de Bouwstenen
u het gevoel van houvast geven. Als de landvasten van een zeeschip.
Namens Vorming en Toerusting,
Siep van der Zee

 

  

Inhoudsopgave

Gesprekskring

        1.   Bijbelkring over ‘de Openbaring van Johannes’............................................. 4

       2.   Focus op Israël...................................................................................................... 5

        3.   Gemeente-groei-groepen................................................................................... 6

       4.   Bedevaartplaatsen in Nederland....................................................................... 7

        5.   Luisteren in de stilte........................................................................................... 8

       6.   Sinterklaas. Wie is dat?....................................................................................... 9

        7.   Boekbespreking: 'Alles voor allen – een nieuwe catechismus'

              van Huub Oosterhuis........................................................................................ 10

       8.   Opvoeden in geloof, geloofsopvoeding........................................................... 11

Cursus

       9.   Bouwsteen – Vrouwen in de bijbel.................................................................. 12

     10.   Studieseminars:  Bijbel Israël de volken.......................................................... 12

      11.   Gesprekken over Geloven - belijdeniscatechisatie........................................ 13

Spreker

     12.   Lezing Peter Barthel : 'De Ster van Bethlehem'........................................... 14

      13.   Lezing Hilda Feenstra:  'De aarde draagt ons, hoe dragen wij de
              aarde?'................................................................................................................. 15

          

Kunst, Muziek- / Theatervoorstelling

     14.   Kirsten Benschop, theatersolo 'Die Ik Ben' .................................................. 16

      15.   Passie-Oratorium 'Een gat in het dak'............................................................ 17

     16.   Kunst in de kerk................................................................................................. 18

      17.   Kunstvespers...................................................................................................... 18                          

          

Doe-groep

     18.   GEBROKEN JAREN – oratorium voor elk jaargetij...................................... 19

     19.   ConneXion - avonden voor jongvolwassenen............................................... 20

     20.   Geloof en creativiteit ....................................................................................... 21

     21.   Film Demain (Tomorrow)................................................................................. 22

     22.   Trinitas TOP 2000 Herberg.............................................................................. 22

     23.   Warmlopen voor je geloof................................................................................ 23

     24.   Liturgisch ochtendgebed................................................................................. 24

     25.   Lunch voor liefhebbers..................................................................................... 24

     26.   Leerhuis ‘Deze wereld Anders’ met Diaconaal Avondgebed...................... 25

     27.   Groet uit Trinitas en Heerenveen Zuid........................................................... 26

     28.   Twee avonden rondom het Liedboek............................................................. 27

     29.   Gebedsgroep...................................................................................................... 28

     30.   Buggy-café.......................................................................................................... 28

      31.   Kloosterdagen Liobaklooster Egmond Binnen............................................. 29

     32.   Avondgebed Trinitas......................................................................................... 29

      33.   Ontmoetingsmiddagen voor ouderen........................................................... 30

     34.   Groot Heerenveens Kerstkoor en Kinderkerstkoor in Sportstad................ 31

      35.   Trinitas - OPEN KERK - brainstormavonden................................................. 32

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved