Betalingen

 Kerk t.n.v. Protestantse Gemeente Heerenveen te Heerenveen

Bijdrage Kerkbalans:

Rabobank

NL81 RABO 0351 4490 94

Giften:

ABN AMRO

NL20 ABNA 0474 3421 31

Overige:

ING BANK

NL53  INGB 0000 8712 90


 Diaconie

Protestantse Gemeente afd. diaconie

Rabobank

NL89 RABO 0326 4754 27


           

Z.W.O. commissie Protestantse Gemeente Heerenveen:

ING BANK

NL50  INGB 0004 3367 66

(vermelding: bijdrage of gift of datumcollecte)


Wijkkas Trinitas:

Rabobank

NL90 RABO 0352 1062 04

Wijkkas Heerenveen-Zuid:

Rabobank

NL67 RABO 0326 4430 37


  Begraafplaatsen Prot. Gem. Heerenveen

Begraafplaatsen

Prot. Gem. Heerenveen

Rabobank

NL16 RABO 0124 7859 99

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved